Laikas pereiti prie faktais ir sveiku protu paremtos kanapių politikos, o ne viduramžių raganų medžioklės

Kanapėse yra virš 100 žinomų kanabinoidų, iš kurių pagrindiniai yra kanabidiolis (CBD) ir tetrahidrokanabinolis (THC). Viešai skelbiamose duomenų bazėse yra apie 20 000 straipsnių, cituojančių kanabinoidus. Apie dešimt tūkstančių kanabidiolio ir tetrahidrokanabinolio straipsnių skelbiama JAV nacionalinio sveikatos instituto medicinos bibliotekoje, panašiai tiek- Science direct tinklapio bazėje. Case Western Reserve universiteto Kelvin Smith internetinėje bibliotekoje paskelbta virš 6000 straipsnių, knygų, apžvalgų, susijusių su kanabidioliu ir 20 000 su tetrahidrokanabinoliu. Vien tik JAV nacionalinio sveikatos instituto medicinos bibliotekoje skelbiama virš tūkstančio kanbinoidų poveikio vėžiui tyrimų, virš 300 kanbinoidų  ir šizofrenijos,  šimtai kanabinoidų ir neuroprotekcijos bei neurogeneracijos, netoli 600 kanabinoidų poveikio uždegimui, epilepsijai ir kt.  Nors ir nėra atlikta klinikinių kanabinoidų tyrimų visiems sveikatos sutrikimams, tačiau įrodyta, kad kanabinoidai nėra toksiški ir nėra perdozavimo rizikos- niekas nėra miręs nuo perdozavimo. Deja, dauguma parduodamų vaistų, kuriems atlikti klinikiniai tyrimai, to neužtikrina. Be to, kanapės nėra nauja gydymo priemonė- ji buvo naudojama ir jos savybės buvo gerai žinomos  jau prieš 2300 m.pr.Kr. Kinijoje, Tibete, Indijoje, Egipte, Graikijoje.

Tad, vargu ar galima teigti, kad vis dar trūksta kanabinoidų tyrimų, kurie patvirtina efektyvumą ir vartojimo saugumą.

 

Apie nepsichotropinio kanabidiolio (CBD) medicininę vertę rašoma nemažai- minimas platus galimų gydyti ligų spektras, kaip antai- diabetas, astma, migrena, neurogeneracinės ligos, nerimas, depresija, epilepsija, vėžys ir kitos. Tačiau kitas, ne mažiau svarbus kanapės kanabinoidas-  delta-9-tetrahidrokanabinolis (THC), kelia daug diskusijų ir, deja,  nelabai konstruktyvių. Tai-  komponentas, apie kurį yra daug duomenų viešai skelbiamuose moksliniuose straipsniuose, bet dar daugiau klaidinančios, netikslios, konceptualios informacijos arba tiesiog nuomonių žmonių, kurie neturi kompetencijos. Nors dauguma mokslinių tyrimų įrodo THC naudą, skelbiama priešinga informacija- apie žalą. Taigi, ką sako studijos ir tyrimai.

 

Psichikos ligos, šizofrenija. Ar THC sukelia šias ligas ar jas gydo ? Kodėl pateikiama tokia priešinga informacija dėl šių ligų ? Daugumoje studijų minimas ryšys tarp vartojančių marihuaną  ir psichikos ligų, nerimo, depresijos, psichozės. Tačiau, kaip tik tai ir reikia panagrinėti- pačias studijas ir kaip padaroma tokia išvada.  Tyrimuose dažniausiai atrenkami  žmonės jau vartojantys marihuaną, be to, neatsižvelgiama į daugelį faktorių- kanapių rūšį, dozes, ligos stiprumą, taip pat kokius medikamentus ar psichotropines medžiagas jie vartojo- alkoholį, psichiką veikiančius vaistus, taip pat socialinį statusą, amžių, lytį. Todėl galima daryti prielaidą, kad šie žmonės yra linkę į psichikos sutrikimus ir vartodami marihuaną, taip stengiasi sau padėti- pagerinti savijautą.  Atrankos faktorius- būtent tai yra svarbus momentas, dalinai paaiškinantis  išvadas dėl marihuanos ir psichikos ligų sąsajos. Todėl jau anksčiau vartojančių marihuaną asmenų tyrimai negali duoti pagrįstų išvadų, kad marihuana sukelia šias ligas. Koreliacija- tai ryšys tarp dviejų kintamųjų, teigiama arba neigiama. Tačiau – koreliacija dar nėra priežastis. Kaip mini vieno straipsnio autorė, vasarą padidėja ledų pardavimas ir padaugėja žmogžudysčių, tačiau tai nereiškia, kad ledų vartojimas sukelia agresiją. 2015-02-18 Oksfordo universiteto žurnale, paskelbtas grupės mokslininkų tyrimas “The Impact of Cannabis Use on Clinical Outcomes in Recent Onset Psychosis”, kurio tikslas išsiaiškinti marihuanos vartojimo ir psichozės simptomų priklausomybę, tačiau skirtingai nei kiti, šie mokslininkai atsižvelgė į daugelį faktorių, nors ir tyrė jau vartojančių THC modelius. Be to, jų tyrimas, palyginus su kitomis studijomis, apėmė gana ilgą laiko tarpą, dalyviai buvo vertinami  4,5 , 9 ir 18 mėn. laikotarpiais. Buvo atsižvelgta į nemažai svarbių faktorių – dalyvių amžių, lytį, rasę, išsilavinimą, socialinį statusą, ligos eigą, stiprumą, pasireiškiančius simptomus, vartotus antipsichotinius vaistus, alkoholio vartojimą ir jo kiekius, kitas vartotas medžiagas. Taip pat buvo įvertinta ne tik vartota dozė, bet ir marihuanos rūšis, kad tiksliau nustatyti THC kiekį. Mokslininkai apžvelgė keletą anksčiau darytų panašių tyrimų ir nustatė, kad juose į tokius faktorius nebuvo atsižvelgta. Minėtose  studijose išvados dėl ryšio marihuanos ir psichozės simptomų, nerimo, depresijos yra skirtingos- vienos nustato sąsają, kitoms to nepavyksta įrodyti. Tokie nevienareikšmiški rezultatai gaunami dėl metodologijų skirtumų ir duomenų trūkumo apie vartojimo dozes, kanapių rūšį ir kitas vartojamas medžiagas (alkoholį, kitas psichotropines medžiagas, vaistus).  Šiame mokslininkų atliktame tyrime buvo atrinkti dalyviai, kuriems per paskutinius 3 metus buvo nustatyta psichozė. Tyrime buvo vertinamas marihuanos poveikis ne tik psichozės simptomams, atkryčiams, normaliam funkcionavimui, bet ir emocijų pokyčiui. Įvertinus visus faktorius, skirtingai nei tikėtasi, mokslininkai nustatė, kad nėra apibrėžto ryšio tarp marihuanos vartojimo ir pozityvių simptomų, nepastebėta ryšio tarp marihuanos ir negatyvių bei bendrų psichozės simptomų, nei atkryčių ir hospitalizavimo. Pozityvūs simptomai apibrėžiami kaip haliucinacijos, kliedesiai, sutrikęs tikslingas elgesys, o negatyvūs- sumažėję emocinių išgyvenimų spektras ir intensyvumas, minčių sulėtėjimas, sutrikęs normalus funkcionavimas. Šio, išskirtinio tyrimo išvada tokia: “ši metodologiškai plati studija rodo, kad marihuana neturi tiesioginės įtakos pozityviems psichozės simptomams ankstyvoje psichozės stadijoje. Tačiau didesnės marihuanos dozės susiję su didesne depresija, tačiau galimai per socialinius faktorius; o dozės sumažinimas tiesiogiai pagerina funkcionavimą ir sumažina nerimo simptomus. Nustatyta, kad labai didelę įtaką daro dozavimas.

 

Labai daug klausimų atsako 2001 m. studija “Maisto produktuose esančių THC ir kitų kanabinoidų, poveikio žmogaus sveikatai rizikos vertinimas”. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti THC, vartojamo su maistu poveikio sveikatai riziką, nustatyti mažiausio pastebimo poveikio kiekio lygį (LOAEL) ir jokio neigiamo poveikio kiekio lygį (NOAEL), taip pat priimtiną vartoti dienos kiekį (ADI), o taip pat nustatyti, ar šių dozių viršijimas kelia pavojų sveikatai. Rezultatai turbūt nustebins visus, girdėjusius apie neabejotiną kanapės žalą sveikatai- ką išsijuosę skelbia dauguma “specialistų”. THC  toksiškumas yra mažas. 1973 m. darytas mokslininkų tyrimas siekė nustatyti mirtiną THC dozę beždžionėms ir buvo nesėkmingas, nes nei viena iš jų nemirė nuo dozės 9000 mg/kg. Palyginimui, chroniški marihuanos vartotojai vartoja 100-1000 mg dozę per dieną. Buvo atliktas dvejų metų trukmės tyrimas su graužikais ir nustatyta, kad netgi ilgas didelių dozių vartojimas yra gerai toleruojamas ir gyvūnams nesukėlė rimtesnio sveikatos pablogėjimo. Dar daugiau, gyvūnų, išgyvenusių kontrolinėje grupėje buvo 45 proc., o grupėje, kuriems buvo duodama THC- 70 proc., pirmiausia dėl to, kad pastarojoje sumažėjo susirgimų vėžiu. Studijoje išskiriamas momentinis ir ilgalaikis marihuanos poveikis: ūmus- iš karto pavartojus, o ilgalaikis- pasireiškiantis po ilgo vartojimo. Momentinis psichotropinis efektas- tai nuotaikų ir sensorinio suvokimo kaita, pakitęs laiko suvokimas, euforija, o fiziologinis- padidėjęs širdies ritmas, burnos džiūvimas, paraudę akys. Studijoje apžvelgta keletas klinikinių tyrimų ir nustatyta, kad momentinio fiziologinio poveikio nepastebima, kai vienkartinė dozė iki 10 mg THC, net 15 mg dozė tik labai nedaug veikia psichomotoriką. Raumenų spazmų atleidimui užtenka apie 7,5 mg dozės. Glaukomai, spazmams, skausmui, chemoterapijos poveikiui- pykinimui, vėmimui ir kt. skiriama apie 5 mg, apetitui pakelti -2,5 mg. Psichotropinis poveikis juntamas pavartojus 10- 20 mg dozę suaugusiam žmogui. 5 mg dozė laikoma NOAEL arba neturinti jokio neigiamo fiziologinio bei psichotropinio poveikio. Tiriant ilgalaikio THC vartojimo poveikį, atsižvelgta į tokius rodiklius: suvokimas, smegenų veikla, genotoksiškumas, poveikis vaisiaus vystymuisi, hormoninė sistema, vaisingumas, imuninė sistema. Čia jau nekalbama apie terapines dozes, tiriami atvejai, kai vartojama virš 100 mg. Kai kurios studijos aptinka kai kuriuos nežymius suvokimo pokyčius, tačiau kitoms nepavyksta rasti skirtumų tarp ilgai ir daug vartojančių ir kontrolinių dalyvių. Pavyzdžiui, viename tyrime (Bowman ir Phil, 1973) dalyvavo žmonės, vidutiniškai vartojantys marihuaną 19,2 metų, o jų dienos dozė 500-1000 mg. Nepamirškime, kad terapinė dozė yra 5-20 mg. Šio tyrimo rezultatai: atlikus jautrumo testus, neaptikta suvokimo, psichomotorikos, reakcijos laiko skirtumų. Apibendrinus visus tyrimus, padaryta išvada, kad visgi labai ilgas marihuanos vartojimas, ne mažiau kaip 100mg THC dozėmis gali nežymiai paveikti suvokimo funkciją ir psichomotoriką. Tiriant marihuanos genotoksiškumą, tyrimai rodo, kad THC tipiškomis vartotojų dozėmis nėra nei mutageninis, nei kancerogeninis, o taip pat jis neveikia ląstelių metabolizmo. Nagrinėjant galimus apsigimus, vaisiaus svorį, naujagimius ir vaikus iki 3 m., remtasi epidemiologinėmis studijomis – ryšio tarp marihuanos vartojimo ir apsigimimų, vaisiaus svorio ir dydžio nenustatyta. Taip pat nepavyko nustatyti, kad būtų įtakotas bendras kūdikio vystymasis postnataliniame periode, dar daugiau- pastebėta, skirtumų marihuanos naudai- ją vartojusių motinų 1 mėnesio kūdikiai buvo gyvybingesni, mažiau irzlūs, ramesni ir geresnės reakcijos į įvairius dirgiklius- šviesą, garsą. Buvo vertinamas marihuanos poveikis hormoninei sistemai ir vaisingumui. Nei momentinis, nei chroniškas vartojimas vyrų organizme nelemia aiškaus hormonų – FSH, LH, prolaktino ir testosterono pokyčio serume. Moterų hormonų tyrimų yra mažiau nei vyrų, tačiau esamos studijos sako tą patį- nėra aiškių THC sukeliamų pokyčių hormonams- estrogenų, progesterono, testosterono, prolaktino, LH, FSH lygiui. Tyrime sakoma, kad THC keičia kai kuriuos humoralinio ir tarpląstelinio imuniteto parametrus ir tas pokytis priklauso nuo dozės. Imunosupresinis efektas išgaunamas tik su labai didelėmis THC koncentracijomis, viršijančiomis psichotropinį efektą sukeliančiomis dozėmis. Mažos dozės lemia imunostimuliacinį efektą.

 

Tęsiant apie imunitetą, tyrimai rodo, kad medicininė marihuana*, su THC ir CBD priešakyje sumažina uždegimą ir ypatingai tinka gydyti ligas, susijusias su chronišku uždegimu. Šie kanabinoidai veikia skirtingai, tačiau abu sumažina uždegiminių medžiagų gamybą ir veikia per įvairius signalų perdavimo kelius, be to, jie perdengia vienas kitą. Pripažįstama, kad priešuždegiminis veikimo mechanizmas nėra iki galo išsiaiškintas. Tačiau ištirta, kad kanabinoidai prieš uždegimą veikia per kitokius mechanizmus, nei nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai ir be to, jie veikia nesukeldami pašalinio poveikio, kokį daro vaistai. Manoma, kad kanabinoidai-THC, CBD, kanabichromenas, kanabinolis- ateities vaistai ūmiam ir chroniškam uždegimui bei fibrozei gydyti.

 

Šioje vietoje reiktų paminėti esminį momentą, kuris taip pat gali būti atsakymas į klausimą, dėl ko kanabinoidų tyrimų rezultatai skiriasi ir yra netgi priešingi. Reiktų tirti viso augalo arba ekstrakto veikimą dėl augale esančių veikliųjų medžiagų sinergijos arba vadinamo Enturažo efekto. Marihuaninėje kanapėje** yra ne tik THC, bet ir didesnis ar mažesnis kiekis CBD, kuris, beje, priklausomai nuo kiekio, mažina arba visai panaikina psichotropinį poveikį. Kaip minėta aukščiau, šie kanabinoidai veikia kaip visuma- jie atlieka savo funkciją, kai kur persidengdami, kai kur veikdami skirtingai per įvairius signalų perdavimo kelius. Be to, veikia ne tik šie ir kiti kanabinoidai, bet ir daugybė kitų veikliųjų medžiagų- terpenų, flavonoidų ir kt. Todėl kalbėti reikia apie kanapių ekstraktus arba bent jau keleto kanabinoidų derinį, o ne išgrynintą, ar tuo labiau sintetinį THC ar kitus kanabinoidus. Ir būtent todėl gaunami priešingi tyrimų rezultatai- vieni mokslininkai tiria išgryninto THC poveikį, o kiti viso augalo poveikį.

 

Neurodegeneracinės ligos. Tyrimai patvirtina neuroprotekcines kanapės savybes, o kai kuriose studijose minimas iškirtinai THC. Viename iš tyrimų rašoma, kad THC apsaugo dopaminerginius neuronus ir kitas smegenų ląsteles, t.y. parodo antiapoptozinį poveikį, be to, apsaugo mitochondrijų membranos potencialą per CB1 receptorių.  Amerikos farmacijos kompanija, kuri yra patvirtinusi vaistus, kurių komponentai yra THC ir CBD, atliko nemažai tyrimų. Vienas iš jų parodė šios kombinacijos (ekstrakto) neuroprotekcines savybes esant Huntingtono ligai. Dar viename tyrime nustatyta, kad THC gali veikti kaip antioksidantas, padidinantis smegenų ląstelių išgyvenamumą esant N-metil-d-aspartamo sukeltam neurotoksiškumui . Viena iš daugelio Alzhaimerio ligos studijų sako, kad kanabinoidai gydo Alzhaimerio ligą keletu būdų- per neuroprotekciją ir priešuždegiminį poveikį bei tuo pačiu paskatindami smegenų atsistatymo mechanizmą padidinant neurotrofino ekspresiją ir neurogenezę. Manoma, kad kanapės gali žymiai sulėtinti amiotrofinės lateralinės sklerozės progresavimą, prailgindami gyvenimo trukmę ir žymiai sumažindami visus ligos sukeliamus nepatogumus. Nustatyta, kad natūralių, iš kanapės išgautų THC ir CBD kombinacija, turi neuroprotekcinį efektą Huntingtono ligos atveju. Tyrimo autoriai teigia, kad kanapės ekstraktas THC ir CBD santykiu 1:1 apsaugo smegenų dalių- kiauto ir uodeguotojo branduolio neuronus nuo intoksikacijos. Skirtingai, sintetiniai kanabinoidai, neduoda tokio pat teigiamo rezultato. Izraelio mokslininkai nustatė, kad kanapė gali padėti sergantiems Parkinsono liga- jų tirtų pacientų savijauta žymiai pagerėjo- THC sumažina distoniją, esant Parkinsono ligai. Kitas tyrimas rodo, kad CBD turi neuroprotekcinį efektą prieš tam tikrą neurotoksiną, kuris susijęs su Parkinsono liga. Tyrimai, kurių paskutinis atliktas 2016 m. patvirtino kanapių, o šiuo atveju THC veiksmingumą esant Tureto sindromui. Liga pasireiškia judesių ir garsų tikais, o jos  gydymas THC sumažino tikų pasireiškimą 85 procentais be kognityvinių ar kitų pažeidimų.

 

Kitos ligos. Įvairios studijos, kartu ir priešklinikinės, rodo, kad kanabinoidai mažina neuropatinį skausmą ir jų vartojimas sumažina opiatų poreikį, kurio perdozavimas dažnai sukelia mirtį. Milano universiteto mokslininkai pabrėžia, kad THC ir CBD neduoda tokio efekto, kaip visas augalo ekstraktas, gausus kitų veikliųjų medžiagų, kurios visos kartu duoda Enturažo efektą. Klinikinė praktika ir tyrimai patvirtina, kad endokanabinoidų (organizmo gaminamų) trūkumas labai susiję su tokiomis ligomis, kaip migrena, fibromialgija, dirgliosios žarnos sindromu. Ir kanapė, ir vaistas Nabilon (sintetinis THC) sumažino fibromialgijos simptomus (raumenų ir kaulų skausmą, nuovargį) ir buvo gerai toleruojami. Standartiniai medikamentai dažniausiai nepadeda, be to turi daug neigiamų šalutinių poveikių. Priešklinikiniai tyrimai rodo, kad CB1 ir CB2 receptoriai susiję su virškinamojo trakto funkcijomis, todėl kanabinoidai, išskirtinai THC, tinkami gydyti uždegimines žarnyno ligas, tokias, kaip Krono ligą,  kolitą, dirgliosios žarnos sindromą. Tyrimuose rašoma, kad žymiai sumažina ligos aktyvumą- chronišką skausmą, uždegimą, viduriavimą, kraujavimą. Keletas vieno Amerikos medicininio centro  tyrėjų pateikė išvadą, kad kanapės vartojimas žymiai sumažina hospitalizavimo atvejus, operacijų kiekį ir 21 iš 30 -ties pacientų žymiai pagerino būklę. Atlikti kanapės poveikio sergantiems ŽIV tyrimai teigia, kad kanapė sumažina neuropatinį skausmą, o modeliuose su gyvūnais pastebėtas mažesnis mirtingumas ir ligos progresavimo sumažinimas. Priešklinikinėse studijose ir klinikinėse apžvalgose pažymima, kad endokanabinoidinė sistema susijusi su hepatitu C ir kanabinoidai  gali sumažinti uždegimą, fibrozę ir steatozę. Endokanabinoidinė sistema taip pat susijusi su kraujo spaudimo reguliavimu- tyrimai su gyvūnų modeliais parodė, kad kanabinoidai susiję vazolidaciniu efektu, hipotenzija ir aterosklerozės progresavimo sustabdymu. Italijos ir UK mokslininkai atliko  tyrimą- kaip kanabinoidai veikia antibiotikams atsparias bakterijas, įskaitant meticilinui atsparų auksinį stafilokoką (MRSA). Visi penki tirti kanabinoidai parodė stiprų antibakterinį poveikį ir išskirtinai sustabdė MRSA plitimą. Tais pačiais metais atlikta studija parodė, kad nekanabinoidiniai kanapės komponentai tai pat turi antibakterinių savybių, veikiančių MRSA ir maliariją. Vaistų kompanija GW pharmaceuticals užregistravo vaistą (Sativex) nuo išsėtinės sklerozės, kurį sudaro kanapės ekstraktas, kartu su visais nekanabinoidiniais elementais, o pagrindinės dalys- THC ir CBD. Veikimas patvirtintas klinikiniais tyrimais. Jeruzalės mokslininkai atrado, kad kanabinoidai gali būti naudingi gydant osteoporozę, kaulų lūžius. Tyrime, net ir vienas CBD sustiprino kaulus, padidino kolageninę matricą, kuri yra pagrindas kaulų audinio mineralizacijai. Nustatyta, kad kanapė dėl savo priešuždegiminių savybių padeda esant reumatoidiniam artritui. Taip pat gali pagelbėti esant potrauminio streso sutrikimui ir apnėjai.

 

Vėžio gydymas. Visgi, viena svarbesnių ir bene daugiausiai ištyrinėtų kanapės gydomųjų savybių- antivėžinis poveikis. Yra daug įvairių, tame skaičiuje ir priešklinikinių tyrimų, kurių išvada tokia: kanabinoidai yra naujasis priešvėžinis vaistas, sustabdantis vėžio augimą, angiogenezę, metastazinį ląstelių plitimą. Priešklinikinės studijos rodo, kad kanabinoidai veikia gliomos, krūties vėžio, prostatos vėžio, skydliaukės epiteliomos, kasos adenokarcinomos, žarnyno karcinomos, gimdos karcinomos, šlapimo, tulžies latakų vėžio, limfomos ląsteles, nepažeidžiant sveikų ląstelių. Kai kuriais atvejais studijose pažymima, kad priešvėžinis poveikis buvo patvirtintas, kai kanabinoidai naudojami drauge, o ne atskirai (THC ar CBD). Viename iš tyrimų teigiama, kad kanabinoidai turi tiesioginį proliferacinį poveikį įvairiems tumorų tipams. Taip pat jie stabdo plitimą, invaziją ir slopina MMPs (matrikso metaloproteinazes), sumažinant  vėžio metastazavimą į kitus organus. Be to, kanabinoidai reguliuoja kitus svarbius organizmo procesus- energijos metabolizmą, uždegimą ir kt.  Kanabinoidai vėžį veikia keletu skirtingu būdų- tai susiję su ankstyva laisvųjų radikalų gamyba, su apoptozės mediatorių – baltymų kaspazių aktyvavimu, Id-1(pagrindinio karcinomų metastazavimo faktoriaus) mažinimu.  

 

Gera žinia yra ta, kad šioje srityje sąmoningumo vis daugėja. Neseniai JAV narkotikų kontrolės administracija (DEA), patyrusi didelį žiniasklaidos ir visuomenės spaudimą, pašalino klaidinančią informaciją apie potencialią kanapių žalą  iš savo internetinės svetainės ir pripažino, kad kanapės neiššaukia psichozės ir nesukelia vėžio.

 

*medžiaga, pagaminta iš džiovintų kanapių žiedų ir lapų, kurioje yra gausu THC

**kanapės, kuriose yra didelis,1- 20 proc. THC kiekis

 

 

 

 

 

 

Kanabidiolis: švytuoklės „perstūmimas“ nuo “žolės” prie vaisto, gelbstinčio nuo opioidų epidemijos

Epidemija reikalauja iš esmės pakeisti paradigmą. Gana greitai besikeičiantis marihuanos sociopolitinis statusas duoda pagrindą tam, kad medicininis kanabidiolis taptų opioidų besaikio naudojimo krizės sprendimu.

 

Epidemijos pažabojimas

Amerikos valstybinė sveikatos apsaugos institucija Surgeon General paskelbė savo pirmą  beprecedentinį pranešimą apie medikamentų vartojimą ir sveikatą. Šiame pranešime medikamentų vartojimas ir priklausomybė nuo jų pilnai pripažįstama rimta ir didele visuomenės sveikatos problema ir iššūkiu. Čia pabrėžiama, kad viena didžiausių neteisingo ir žalingo medžiagų vartojimo pavyzdžių yra opioidų vartojimas.

Skaičiai yra šokiruojantys: Jungtinėse Valstijose apie 2,5 milijono žmonių yra nustatyti opioidų vartojimo sutrikimai (OUD – Opioid use disorder), dažniausiai pasireiškiantys priklausomybe. Apie 80 žmonių miršta kasdien dėl opioidų perdozavimo ir šis skaičius būtų žymiai didesnis, jei ne  prieš keletą metų atsiradęs priešnuodis naloksonas. Keturi iš penkių naujų heroino vartotojų pradėjo nuo išrašytų nuskausminamųjų opioidinių vaistų. Jungtinėse Valstijose kasmet išrašoma apie 200 milijonų opioidų, kaip nuskausminamųjų vaistų, receptų- skaičius, kuris prilygsta visai suaugusiųjų kartai, o jų kaštai siekia 78 milijardų US dolerių. Todėl tam, kad suvaldyti šią epidemiją reikia imtis drąsių ir ryžtingų žingsnių.

 

Medicininės marihuanos sociopolitinės švytuoklės “perstūmimas”

 

Pagrindiniai OUD gydymo vaistiniai preparatai yra metadonas, buprenorfinas, naltreksonas, kurie veikia opioidinę sistemą. Tačiau pastarieji, vėlgi, turi vartojimo niuansų (dažnai susiję su griežtu valstybiniu reguliavimu). Naujas sprendimas- gydomąjį potencialą turintys kanabinoidai. Valstijos, kuriose marihuana yra legalizuota, konstatuoja sumažėjusį opioidų vartojimą, ką rodo sumažėjęs išrašomų opioidinių vaistų receptų skaičius, taip pat sumažėjo perdozavimų atvejai ir autoįvykių, susijusių su opioidų vartojimu.

Mokslo visuomenei stinga medicininių kanapių vartojimo gydomaisiais tikslais legalizavimo  politikos formavimo. Iš tiesų, aišku, kad marihuanos legalizavimas aplenkė mokslą, tai buvo pirmas kartas JAV istorijoje, kai klausimas, ar augalas (ar vaistas) mediciniškai efektyvus, spręsta balsavimu. Įprastai, priešklinikinės studijos duoda pagrindą klinikinėms studijoms, vėliau – metai kruopščių, struktūruotų tyrimų, kurių rezultatai vertinami valstybinių agentūrų, nustatant, ar tam tikra medžiaga gali būti patvirtinta, kaip tinkamai tam tikrų ligų ir simptomų gydymui, kartu aiškiai pateikiant galimą šalutinį poveikį.

Nežiūrinti augančio kanapių įteisinimo judėjimo, medicininių kanapių skyrimas gydymui, šioje medicinos struktūroje, vis dar turi daug iššūkių. Tačiau, tam tikrų kanapės komponentų pritaikymą medicininėms indikacijoms galima būtų išvystyti lengviau. Iš marihuanoje randamų kanabinoidų, kanabidiolis (CBD) yra fitokanabinoidas, turintis didžiausią kovos su netinkamu medikamentų vartojimu strategijos išvystymo potencialą. Jau yra kai kurių indikacijų iš studijų, kurios tiesa, yra ankstyvose stadijose, rodančių CBD galimybes gydyti priklausomybę ir OUD. Visa tai, kartu su medicininės marihuanos statuso  pasikeitimu, duoda stimulą operatyviai ir rimtai išnagrinėti CBD, kaip gydomosios medžiagos potencialą.

 

CBD- kaip vaistas nuo opioidų priklausomybės

 

CBD taikyti kaip OUD gydymo priemonę, yra stiprus medicininis pagrindas. Pirmiausia, skirtingai, nei su kitais opioidų gydymo vaistais, yra labai maža tikimybė jam pakliūti į juodąją rinką. Priešingai nei delta 9 tetrahidrokanabinolis (THC) – pagrindinis psichoaktyvus marihuanos komponentas – CBD nesukelia pasitenkinimo, todėl tikimybė, kad juo bus piktnaudžiaujama, yra nedidelė. Dar daugiau, kai CBD derinamas su opioidų agonistu, CBD išlieka saugus ir nesukelia šalutinio poveikio. Daug CBD tyrimų atlikta in vitro, in vivo studijose, taip pat su žmonėmis, kai buvo skiriamos įvairios dozės (netgi 50 mg/kg per dieną žmogui), o šalutinis poveikis ir toksiškumas buvo minimalus. Dėl tokio didelio saugumo jis tinka ir vaikams – kaip rodo klinikiniai CBD tyrimai epilepsijos atveju (Epidiolex).

Kitas svarbus momentas ieškant vaistų nuo priklausomybių, yra ligos kompleksiškumas (t.y. vienas vaistas negali pagydyti visų ligos aspektų). Priklausomybė yra ne tik chroniška liga, nusakoma vien intoksikacija, sukelta vaistų/narkotikų vartojimu. Ji taip pat pasireiškia suvokimo sutrikimu ir negatyvių emocijų būsenomis, kurios paskatina prisirišimus, atkryčius ir įtraukia į klastingą vaistų/narkotikų vartojimo  ciklą. Todėl, nors ir ne panacėja, bet medikamentai, kurie moduliuoja būsenas, vedančias prie priklausomybių ir atkryčių, gali būti labai naudingi. Labai vertingas ir neabejotinas atradimas, paremtas žmonių studijomis ir gyvūnų modeliais, yra CBD sugebėjimas mažinti nerimą, pagrindinį veiksnį, kuris skatina priklausomybes ir atkryčius. Neurologinis nerimo veikimo mechanizmas yra gerai ištirtas- CBD stipriai veikia pagrindinius anatominius ir ląstelinius komponentus, kaip aprašyta toliau.

 

CBD- kaip priemonė gydyti priklausomybę nuo opioidų: neurolologiniai aptarimai

 

Endogeninės kanabinoidinės (endokanabinoidinė (eCB)) sistemos aprašymas pasitarnavo reagavimo į stresą ir negatyvių emocijų išaisškinimui- tai, kas dominuoja esant piktnaudžiavimo medikamentais. Endokanabinoidinė sistema susideda iš su G baltymu susijusių receptorių, įskaitant 1 tipo kanabinoidinį receptorių (CB1R), daugiausiai pasiskirsčiusį centrinėje nervų sistemoje ir CB2R, paplitusį daugiausiai periferijoje, taip pat mažų neuromoduliatorių ligandų (N– arachidoniletanolamido (anandamido; AEA) ir 2-arachidonoilglicerolio (2-AG)), taip pat ligandų AEA ir 2-AG sintezės ir degradacijos fermentų monoacilglicerolio lipazės ir riebalų rūgščių amido hindrolazės (FAAH). Skirtingai, nei THC, CBD nėra stiprus CB1R agonistas. CBD iš tiesų turi platų farmakologinį veikimo spektrą, kuris ne iki galo išsiaiškintas. Tačiau vienas neabejotinas CBD poveikis yra gebėjimas padidinti AEA kiekį per FAAH slopinimą, kas pasireiškia kaip anksiolitinis poveikis. Silpnos agonistinės CBD savybės veikiant CB1R receptorių ir AEA padidinimas, kuris taip pat mažai veikia CB1R, yra labai svarbūs pasvarstymui apie terapines galimybes, nes didelis CB1R aktyvavimas sukelia pasitenkinimo jausmą ir gali paskatinti psichozę. Todėl, CBD gebėjimas “diskretiškai” reguliuoti eCB ligandus ir jų veikimą, leidžia taikyti labai platų dozių spektrą, nes jis neveikia receptorių tiesiogiai.

 

Nerimą, negatyvių emocijų būsenas, emocinę patirtį CBD veikia per receptorių 5-HT1A (hidroksitriptamino 1A potipį). CBD yra netiesioginis 5-HT1A receptoriaus  agonistas ir dauguma efektyvių nerimą mažinančių vaistų yra daliniai 5-HT1A receptorių agonistai. CBD veikimas per 5-HT1A receptorius, taip pat per eilę kitų neuromoduliacinių/neurotransmiterių sistemų, stipriai veikiant nerimą ir negatyvias būsenas, turi didelę gydomąją reikšmę.

 

Neuroanatomiškai išsiaiškinta, kad CBD tiesiogiai susijęs su smegenų sritimis, atsakingomis už negatyvias emocijas ir priklausomybes. Migdolinis kūnas (amygdala) yra pagrindinė smegenų struktūra, susijusi su  nerimu, baime ir tarpininkaujanti streso atsakui bei “iškoduojanti” atmintį, susijusią su vaistų vartojimu, kas ir iššaukia priklausomybę. Modeliai su gyvūnais parodė, kad sistemiškas CBD vartojimas mažina c-Fos neuronų (neuronų veiklos markerių) migdoliniame kūne, o tiesioginė CBD injekcija į migdolinį kūną sumažina nerimą. Dar daugiau, CBD veikia kitus su nerimu susijusius centrus, pvz. prefrontalinį korteksą, kuris susijęs su sprendimų priėmimu, suvokimo kontrole ir dryžuotąjį kūną (striatum), kuris reguliuoja tikslingą elgesį, motyvaciją, įpročių formavimą ir yra tiesiogiai susiję su psichopatologijomis.

 

CBD ir priklausomybės nuo opioidų sąveika

 

Kas iš pat pradžių pasirodė daug žadančiai sprendžiant opioidų problemą, tai- stiprus endogeninės opiodinės ir endokanabinoidonės sistemų tarpusavio ryšys. Pavydžiui, (i) gyvūnų CB1R trūkumas nulemia mažesnį pasitenkinimą opiodais, (ii) opioidai reguliuoja endokanabinoidų išsiskyrimą, o pastarieji keičia opiodų peptidų lygį, (iii) endokanabinoidų ir opiodų receptoriai yra pasiskirstę tose pačiose ląstelėse ir reiškiasi per atskirus neuroninius signalų perdavimo kelius, susijusius su priklausomybėm, ir (iv) todėl, kad jie abu yra susiję su slopinančiu Gi/o baltymu, opioidų ir endokanabinoidų receptoriai lemia tas pačias tarpląstelinių signalų kaskadas. Todėl, šis stiprus opiodų/endokanabinoidų tarpusavio ryšys atveria galimybes įvertinti kanabinoidų potencialą gydyti OUD. Kadangi THC šiuo atveju taikyti netinka, nes tai gali paskatinti dar didesnį opioidų vartojimą ir suketi psichopatologijas, CBD tampa optimaliu kanabinoidu OUD gydymui.

 

Ir vis daugėja šį teiginį įrodančių faktų. Priešklinikinės studijos jau seniai įrodė, kad CBD ne tik sumažina opiodinių vaistų vartojimo pasitenkinimo efektą, bet ir susilpnina heroino vartojimo įprotį. Svarbu, kad poveikis yra ilgalaikis ir tai yra gana reikšminga vystant priklausomybių gydymo strategijas, kai noras vartoti didėja abstinencijos periodu. Įdomu, kad CBD sumažina heroino sukeltus CB1R ir gliutamato receptorių pažeidimus dryžuotajame kūne (striatum), o tai galimai normalizuoja sinapsių plastiškumą šioje smegenų dalyje. Svarbu tai, kad pilotinės studijos su žmonėmis patvirtino išvadas, padarytas su gyvūnų modeliais, patvirtindamos, kad CBD sumažina nuo heroino priklausomų žmonių įprotį svaigintis.   Ir taip pat, kaip ir gyvūnų modeliuose, šis noro svaiginti sumažėjimas tesėsi savaitę nuo paskutinio vartojimo. Stipriausias CBD efektas buvo heroino vartotojų nerimo sumažinimas. Ši maža klinikinė studija nepakankama galutinėms išvadoms, kad CBD sumažina norą svaigintis heroinu šią ir kitas priklausomybes turintiems žmonėms. Kaip bebūtų, tai duoda pagrindą tolesnėms klinikinėms studijoms, kad būtų įvertintas CBD tinkamumas OUD gydymui.

 

Išvados. Kur mes einame nuo šio atskaitos taško

 

Kai kanapių legalizavimas suteikia galimybę išvystyti CBD kaip gydymo nuo OUD priemonę- taip sutramdant opioidinę epidemiją, labai svarbu sparčiai judėti pirmyn. Klinikiniai CBD tyrimai turi būti prioritetiniai, kad nustatyti tinkamą formuluotę, enturažo efektą kartu su kitais kanabinoidais, skyrimo tvarką, vartojimo režimą asmenims, gydomiems nuo OUD. Visuomenėje jau formuojasi teigiama nuomonė apie kanapes, o dabar laikas mokslo ir medicinos atstovams imtis daugiau iniciatyvos atliekant faktais paremtas studijas. Tai būtų pagrindas pranešti visuomenei ir išvystyti efektyvią ir saugią gydymo priemonę. Kaip bebūtų, tam, kad CBD tai taptų “mediciniu CBD”, reikalinga Nacionalinio sveikatos instituto ir kitų valstybinių institucijų pagalba.

 

Šaltinis:

Cannabidiol: Swinging the Marijuana Pendulum From ‘Weed’ to Medication to Treat the Opioid Epidemic; Yasmin L. Hurd; http://www.cell.com/trends/neurosciences/fulltext/S0166-2236(17)30001-2

 

Net ir didelės kanabidiolio (CBD) dozės nesukelia THC būdingo poveikio

Merrick ir bendraut. Kanapių ir kanabidiolio tyrimo, 2016, komentaras

 

Kanabidiolis (CBD)- kanabinoidas, gaunamas iš kanapės, neturintis intoksikacinio poveikio.  Jis turi didelę terapinę vertę padedant gydyti daugelį ligų, įskaitant epilepsiją, nerimą, depresiją, šizofreninę psichozę, uždegimines ligas, distoniją, pykinimą, nesukeliant šalutinio poveikio.

 

Biosintezės fermento, ar kelio, kuris žmogaus kūne CBD konvertuotų į THC – nėra. Tačiau neseniai Merrick ir bendraut. atliko eksperimentą in vitro, kuriame pademonstravo, kaip CBD rūgštinėje aplinkoje, analogiškoje skrandžiui, virsta THC. Jie padarė išvadą, kad pacientai, gydomi CBD per burną, galimai taip gauna didelį kiekį THC, kuris lemia nemažai nepageidautinų šalutinių efektų ir šio poveikio išvengimui turi būti taikomi kiti būdai, pvz. transderminis.

 

Klinikinės studijos rodo, kad net ir didelės CBD dozės nesukelia THC būdingo šalutinio poveikio, o kaip tik priešingai – tą poveikį mažina arba visai panaikina. Marihuanos poveikis pasireiškia pablogėjusia psichomotorika, suvokimo funkcijomis ir kai kuriais fiziniais požymiais- padažnėjusiu širdies ritmu, burnos džiūvimu. Nei vienas iš šių požymių neužfiksuotas, net ir vartojant didelius CBD kiekius.

 

Šiame komentare minimi tyrimai su sveikais savanoriais ir su pacientais, kuriems ligų gydymui buvo skiriamos  didelės CBD dozės. Šie tyrimai tik patvirtino, kad CBD duoda atvirkštinį efektą, nei THC – sumažėjo pacientų nerimas, pagerėjo suvokimo funkcija, sumažėjo diskomfortas turintiems sociumo baimę, o sveikiems nesukėlė jokių THC būdingų simptomų. Tyrimuose dalyvavo pacientai su Huntingtono, Parkinsono ligomis, šizofrenija,  bipoliniu afektiniu sutrikimu, epilepsija. Pacientai gaudavo labai dideles CBD dozes – 800-1600 mg per dieną – be to, kad pagerėjo jų būklė, jokių marihuanai būdingų požymių nepasireiškė. O CBD, skirtas 1 mg/kg doze, panaikino nerimą, sukeltą THC, 0,5 mg/kg doze.

 

Jeigu teoriškai tokia CBD į THC konversija žmogaus kūne ir vyktų, tai būtų galima lengvai nustatyti pagal THC lygį serume, Deja, to niekada nebuvo užfiksuota. Todėl galima teigti, kad :

  • žmogaus kūne CBD negali konvertuotis į psichoaktyvųjį kanabinoidą, taip kaip Merrick eksperimente;
  • CBD panaikina psichologinį ir kardiovaskuliarinį THC poveikį, todėl mažos THC dozės neįtakoja CBD veikimo;
  • CBD tirpinimas metanolyje netinka eksperimentams, kurie duotų atsakymus apie žmogaus biologinę aplinką- tai iššaukia ekstrapoliavimo klaidą.

Visas straipsnis:

http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2016.0036

Even High Doses of Oral Cannabidol Do Not Cause THC-Like Effects in Humans: Comment on Merrick et al. Cannabis and Cannabinoid Research 2016;1(1):102–112; DOI: 0.1089/can.2015.0004; Grotenhermen Franjo, Russo Ethan, and Zuardi Antonio Waldo. Cannabis and Cannabinoid Research. January 2017, 2(1): 1-4. doi:10.1089/can.2016.0036;

 

Kanabinoidų priešuždegiminis veikimas žarnyno uždegiminių ligų (Kolito, Krono) atveju

Nežiūrint to, kad vis daugėja žinių apie uždegimines žarnyno ligas, jos sunkiai pasiduoda gydymui. Tai skatina ieškoti naujų gydymo kelių ir būdų. Nors Kolito ir Krono ligos mechanizmai yra skirtingi, patologija yra vienoda- chroniškas uždegimas. Per paskutinius 10 metų vis daugėja tyrimų, rodančių kanabinoidų priešuždegiminį poveikį. Čia bus paminėta keletą jų.

Nepsichotropiniai kanabinoidai turi uždegimą mažinančias savybes, tuo pačiu ir virškinamojo trakto uždegimo. Buvo tirta, kaip sintetinis (Abn-CBD) kanabidiolis  veikia pelių žaizdų gijimą, uždegiminių ląstelių gamybą ir kolitą. Gauti rezultatai rodo, kad CBD skatina endotelio ir epitelio žaizdų gijimą, sustabdo neutrofilų gamybą ir sumažina kolitą.

 

Kanabidiolis – potencialus žarnyno neuro-imuninės ašies reguliatorius

Kitoje studijoje kanabidiolis nagrinėjamas kaip potencialus žarnyno neuro-imuninės ašies reguliatorius, dėl savo gebėjimo kontroliuoti imuninį atsaką ir EGC (enterinių glijų ląstelių) aktyvaciją žarnyno uždegimo atveju. EGC palaiko žarnų gleivinės vientisumą ir veikia kaip imunokompetentinės ląstelės prieš patogenus, yra aktyvūs ūmaus ir chroniško žarnyno uždegimo mediatoriai. EGC proliferuoja, išskiria neutrofinus, augimo faktorius, uždegiminius citokinus, kurie savo ruožtu padidina imuninį atsaką, o tai rodo svarbų nervų sistemos ir imuninės sistemos ryšį žarnyne. Kanabidiolis (CBD) įdomus savo gebėjimu kontroliuoti reaktyvinę gliozę CNS nesukeliant psichotropinio poveikio. Atliktas tyrimas, naudojant žmogaus opinio kolito ląstelių ir pelių kolito modelius, parodė, kad esant žarnyno uždegimui CBD geba kontroliuoti uždegimo scenarijų ir vėlesnę žarnyno apoptozę per glijų imuninės homeostazės atstatymą. Todėl CBD laikoma priemone,  moduliuojančia neuroimuninę ašį, kuri gali būti pripažįstama, kaip naujas uždegiminių žarnyno ligų gydymo taikinys.

 

Vartojimo būdas – esminė sąlyga

Dar viena grupės mokslininkų atlikta studija pagilina žinias apie nepsichotropinius kanabinoidus. Labai svarbu tai, kad jie apžvelgė nemažai iki šiol darytų tyrimų. Vieni jų tyrė, kaip veikia atskiri kanabinoidai, kiti, kaip veikia grynas CBD vartojant per burną ir pilvaplėvę. Viename tyrime padaryta išvada, kad žarnyno uždegimo atveju esminė jų veikimo sąlyga yra vartojimo būdas, nes kanbinoidai metaboliziojami kepenų citochromo fermentų. O ši studija patikslina anksčiau darytus tyrimus ir pirmą kartą duoda tikslesnius atskymus apie antiuždegiminį kanabinoidų veikimą žarnyno ligų atveju. Nustatyta, kad esant žarnyno uždegimui, būtent  kanapės ekstraktas su didele CBD koncentracija, dar vadinamas CBD BDS (angl. CBD botanical drug substance), sumažina žarnyno pakenkimą ir hiperkinezę, nesvarbu kokiu būdu vartojamas- ar per burną ar per pilvaplėvę. Skirtingai, grynas CBD, nors ir skiriamas doze, analogiška esančia ekstrakte, nerodo antiuždegiminio poveikio nei skiriamas per burną, nei per pilvaplėvę.

 

Šaltiniai:

Sintetinis kanbidiolis sušvelnino pelių kolitą, paskatino žaizdų gijimą ir sustabdė neutrofilų gamybą, Regina M. KrohnSean A. ParsonsJakub FichnaKamala D. PatelRobin M. YatesKeith A. Sharkey, and Martin A. Storr; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4944257/

 

Kanabidiolis sumažina žarnyno uždegimą per Neuroimuninės ašies reguliavimą; Daniele De Filippis,#1,5 Giuseppe Esposito,#2 Carla Cirillo,3 Mariateresa Cipriano,1,5 Benedicte Y. De Winter,4 Caterina Scuderi,2 Giovanni Sarnelli,3 Rosario Cuomo,3 Luca Steardo,2 Joris G. De Man,4 and Teresa Iuvone1; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3232190/

 

Didelės CBD koncentracijos kanapės ekstraktas sumažina pelėms sukeltą žarnyno uždegimą ir hiperkinezę; Ester Pagano,1,2 Raffaele Capasso,1,2,* Fabiana Piscitelli,2,3 Barbara Romano,1,2 Olga A. Parisi,1 Stefania Finizio,1Anna Lauritano,2,3 Vincenzo Di Marzo,2,3 Angelo A. Izzo,1,2 and Francesca Borrelli1,2,*; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5047908/

Kanabinoidai kaip vaistas: CBD (kanabidiolis) padeda smegenims ir nervinei sistemai

Kanabidiolis (CBD)- aktyvusis kanabinoidas, randamas kanapėse, kuris, skirtingai nei THC (tetrahidrokanabinolis), nesukelia psichotropinio efekto. Dėl šios priežasties CBD atsidūrė kanapių medicininių studijų centre.

Išsiaiškinta, kad CBD turi platų poveikį sveikatai, įskatant cukraus kraujyje mažinimą, kaulų augimo skatinimą ir, kas labai svarbu, apsaugo žmogaus smegenis ir nervų sistemą nuo degeneracijos.

 

Kaip CBD padeda apsaugoti nervų sistemą?

 

Nervų sistema

 

Nervų sistema susideda iš dviejų dalių: periferinės nervinės sistemos, į kurią įeina nervai ir ganglija, nepriklausantys galvos ir nugaros smegenims bei centrinė nervų sistema. CBD keletu būdų užkerta kelią smegenų degeneracijai.

 

Žmogaus kūne yra riebalų rūgštis, vadinama amido hidrolazė (FAAH)- fermentas, ardantis neurotransmiterį anandamidą, kuris susijęs su motyvacija ir malonumu, o taip pat nervų vystymusi ankstyvose embriono stadijose. CBD susilpnina FAAH veikimą, taip padidindamas anandamido kiekį, kuris veikia kanbinoidinius receptorius CB1, kurie koncentruojasi centrinėje nervų sistemoje.

Taip pat CBD stimuliuoja 2-AG gamybą- endokanabinoido, kuris veikia abu- CB1 ir CB2 receptorius. Šie receptoriai vaidina pagrindinį vaidmenį reguliuojant nuotaiką, apetitą, miegą ir uždegimo mažinimą.  Dėl šios priežasties CBD gali sumažinti smegenų uždegimą, kuris susijęs su autoimuminėmis ligomis, kurios gali lemti neuronų riebalinio audinio pažeidimus. Kaip smegenų uždegimą mažinanti priemonė, CBD tinka gydyti neuropatinį skausmą, kurį sukelia somatosensorinė nervų sistema.

20-40 mg CBD dozė gali padėti sumažinti skausmingą akių spaudimą dėl padidėjusių skysčių akyse. Todėl CBD gali padėti sergantiems glaukoma, apsaugodamas regos nervą nuo pažeidimų.

 

Kiti CBD privalumai

 

Sergantiems diabetu, CBD padeda sumažinti cukraus kiekį kraujyje, o taip pat lėtinį uždegimą, kuris didina insulino rezistenciją, esant 2 tipo diabetui. Be to, CBD gali sumažinti kraujo spaudimą, netiesiogiai dalyvauja kaulų augime ir veikia antibakteriškai. CBD taip pat apsaugo nuo vėžinių ląstelių ir tumorų.  Nenuostabu, kad  CBD dabar yra dėmesio centre ir yra tiriamas, kaip potencialus vaistas nuo vėžio.

 

CBD produktų iššūkiai ir dabartinis teisinis statusas

 

Atrastas 1940 m, CBD yra vienas pagrindinių aktyviųjų kanapės komponentų.  Nežiūrint to, kad  medicininė CBD vertė gerai ištirta ir dokumentuota, ir praėjus 8 dešimtmečiams,  šiuolaikinėje medicinoje šis komponentas nėra pripažįstamas ir  taikomas.

Nors  kanapę naudojo senosios kultūros, šiais laikais medicininis jos vartojimas negatyviai siejamas su pramoginiu marihuanos vartojimu, kas daugumoje Jungtinių valstijų* yra nelegalu.

Čia, neskaitant keleto valstijų- Aliaskos, Kolorado, Oregono ir Vašingtono, iki šiol kanapė patenka į  kategorijos narkotikų sąrašą “be jokios medicininės vertės”. Svarbu paminėti, kad CBD neturi psichoaktyvių savybių ir prie jo nepriprantama.

Įdomu tai, kad produktas su CBD yra legalus visose 50 valstijų, jei neviršijama 0,3 proc. THC,  tačiau jo negalima išgauti, nes jis turi būti ekstrahuojamas iš augalo, kuris Jungtinėse valstijose yra uždraustas. Kaip bebūtų, daugėjant mokslinių įrodymų apie kanapės naudą ir didėjant visuomenės spaudimui įteisinti galimybę laikyti šį augalą,  netrukus JAV kongresas turėtų išbraukti CBD iš narkotikų sąrašo ar apskritai dekriminalizuoti kanapę.

Esant tiek daug įrodymų apie naudą, kanapės traktavimas turi būti svarstomas iš naujo, o tolesnės medicininės CBD studijos, galima sakyti, yra kertinės ateities medicinoje.

 

*kaip ir daugumoje Europos valstybių, taip pat Lietuvoje

 

Straipsnio originalas:

 

http://wakeup-world.com/2016/03/20/cannabis-as-medicine-how-cbd-cannabidiol-benefits-the-human-brain-and-nervous-system/

 

Straipsnio šaltiniai:

Cannabis as Medicine: How CBD (Cannabidiol) Benefits the Brain and Nervous System; https://www.projectcbd.org/how-cbd-works

 

Giacoppo S, Galuppo M, Pollastro F, Grassi G, Bramanti P, Mazzon E. A new formulation of cannabidiol in cream shows therapeutic effects in a mouse model of experimental autoimmune encephalomyelitis. 2015 Oct 21;23(1):48. doi: 10.1186/s40199-015-0131-8. Daru: Faculty of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26489494

 

Tomida, I., Azuara-Blanco, A., House, H., Flint, M., Pertwee, R. G., and Robson, P. J. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study. Journal of Glaucoma. 2006;15(5):349-353; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16988594

Kanabinoidai gali padėti gydyti nerimą, depresiją ir aktyvuoti signalų perdavimo kelius smegenyse, kurie reguliuoja emocinę būseną

Nepaisant nuolatos lydinčių mitų, kad kanapės žudo smegenų ląsteles, vis daugėja studijų, kurios rodo, kad kanapės turi neuroprotekcinių savybių. Paaiškėjo, kad kanapės turi neįtikėtiną savybę reguliuoti emocinę būseną ir tai gali tapti vienu tinkamiausių medicininių augalų, gydančių nerimą ir depresiją.

 

Beta-kariofileno reikšmė

 Beta-kariofilenas yra terpenas, esantis kanapėse, o taip pat rozmarinuose, apyniuose, juoduosiuose pipiruose. Kaip ir daugelis terpenų, jis suteikia augalui specifinį kvapą. 2008 m. Vokietijos mokslininkai atrado, kad beta-kariofilenas taip pat veikia kaip kanabinoidas, kuris  susijęs su marihuanos signalų perdavimo keliu. Taip pat, kai kurie  komponentai, tokie kaip THC, aktyvuoja abu kanabinoidinius signalų perdavimo kelius- per CB1 ir CB2 receptorius, o beta-kariofilenas veikia CB2 receptorių, kuris nesukelia psichotropinio efekto.[1]

2014 m. atlikti bandymai su pelėmis, leidžia manyti, kad beta-kariofilenas gali būti taikomas gydant nerimą ir depresiją. Šie atradimai buvo publikuoti žurnale  Physiology & Behavior. “Šis tyrimas su graužikais aiškiai parodė anksiolitinį ir antidepresinį  beta-kariofileno poveikį ir veikimo būdą per CB2 receptorius.”- rašo autoriai – mokslininkų komanda ir Jungtinių arabų emiratų universitetas.  Rezultatai taip pat rodo, kad CB2 receptorius dalyvauja reguliuojant emocijas ir manoma, kad šis receptorius yra tai, į ką reiktų orientuotis gydant nerimą ir depresiją. “Ankstesnės studijos taip pat parodė svarbų CB2 receptorių vaidmenį mažinant nerimą ir depresiją”, teigia mokslininkai.

Iš kitos pusės, CB1 receptoriai, kurie daugiausiai pasiskirstę smegenyse, žinomi, kaip turintys bifazinį efektą nerimui ir depresijai. Studijos rodo, kad kanabinoidai, veikiantys CB1 receptorių (pvz. THC), padeda esant mažoms dozėms, o didelėmis blogina padėtį.

Geresnis beta-kariofileno privalumų supratimas gali padėti išsiaiškinti, kodėl vartojantys kanapes dažnai mini nerimą ir depresiją mažinantį efektą.

 

Antidepresantas ir nerimo mažinimas

Nerimas ir depresija- tai patologijos, lydinčios žmones įvairiose gyvenimo srityse- įskaitant socialinį gyvenimą, produktyvumą ir sveikatą. Kanabidiolis (CBD) yra nepsichotropinis Cannabis sativa komponentas, turintis didelį gydomąjį potencialą, įskaitant naudojimą nuo depresijos ir nerimo.

Kanapės veikia abu tipus receptorių, kurie daugiausiai pasiskirstę smegenyse ir imuninėje sistemoje. Smegenyse CB1 receptoriai taip pat yra veikiami endogeninių kanabinoidų (t.y. endokanabinoidų).

Hipokampas gali gaminti naujus neuronus (t.y. neurogenezė) per visą žinduolių laikotarpį, ir žmonių taip pat- tai pakeitė požiūrį į psichinių susirgimų ir priklausomybės nuo narkotikų mechanizmus.

Nuolatinis daugumos narkotikų vartojimas- opiatų, alkoholio, nikotino ir kokaino-stabdo neurogenezę smegenyse.  Tačiau psichotropiniai kanabinoidai yra vienintelė neteisėta medžiaga, kurios galimybės gaminti daugiau naujų neuronų yra tiesiogiai susiję su antidepresiniu poveikiu.

Tyrimas, paskelbtas žurnale “Behavioural Brain Research and Experimental Brain Research” parodė, kad net visiškai mažos THC dozės  (kanapių psichoaktyvus komponentas, randamas “marihuaninėje” kanapėje*) – nuo 1000 iki 10 000 kartų mažesnis, nei randamas įprastose kanapių cigaretėse- gali inicijuoti biocheminius procesus, kurie apsaugo smegenų ląsteles ir pažinimo funkcijas- mini mokslininkai iš Tel Avivo universiteto. Kitas pavyzdys- 2009 m studija, kurioje nurodoma, kad paauglių, kurie kartu su alkoholiu vartojo ir kanapes, smegenų baltojoje medžiagoje rasta žymiai mažiau pažeidimų. Kai kurie alkoholikai kasdien naudodami kanapes netgi pasveiko nuo alkoholizmo.

Dozavimas yra kertinis dalykas

Dozė yra pagrindinis dalykas ir tyrimai rodo, kad didelės psichoaktyvių kanabinoidų (THC) dozės sukelia į nerimą panašius efektus. Tačiau mažos šių kanabinoidų dozės turi nerimą mažinantį poveikį. Šių dozių priešingi efektai paaiškina nesutapimus klinikinių studijų literatūroje, aprašant kanabinoidų poveikį nerimui ir depresijai.

Aišku yra tai, kad ir mažos kanabinoidų dozės veikia. Kai kuriems žmonėms  marihuaninė kanapė yra pagalbinė priemonė vaduotis nuo ligų, o kai kurie geba visiškai išsivaduoti nuo visų kitų vaistų vartojimo.

Įdomu, kad kanapių vartojimas depresijai ir nerimui gydyti, gali paskatinti gydyti kitas sunkai įveikiamas ligas, ypatingai tas, kurių konvenciniai gydymai yra neįveikia, yra neefektyvūs ir jau žinoma, kad duoda daugiau žalos, nei naudos.

 

*kanapių rūšis, kurioje randama 1-20 proc. THC, t.y. psichotropinio kanabinoido. Pagal Lietuvos įstatymus leidžiama auginti ir vartoti kanapes, kuriose THC yra iki 0,2 proc.

 

Straipsnio originalas:

Cannabis Treats Anxiety, Depression and Activates Brain Pathways That Regulate Emotional Behavior;  http://wakeup-world.com/2016/08/05/cannabis-treats-anxiety-depression-and-activates-brain-pathways-that-regulate-emotional-behavior/?doing_wp_cron=1474632763.7144680023193359375000

[1] β-Caryophyllene: A Terpene For Anxiety and Depression?, 2014 07 08, http://www.leafscience.com/2014/07/08/b-caryophyllene-terpene-anxiety-depression/

Straipsnio šaltiniai:

Alcohol vs. marijuana in the brain, ol vs. marijuana in the brain Which drug is more dangerous?  Gary L. Wenk Ph.D, 2010 12 01; https://www.psychologytoday.com/blog/your-brain-food/201012/alcohol-vs-marijuana-in-the-brain

β-Caryophyllene: A Terpene For Anxiety and Depression?, 2014 07 08, http://www.leafscience.com/2014/07/08/b-caryophyllene-terpene-anxiety-depression/

Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects, Wen Jiang,1,2 Yun Zhang, Lan Xiao, Jamie Van Cleemput,Shao-Ping Ji,Guang Bai, and Xia Zhang, 2005 11 01

Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: a chemical compound of Cannabis sativa; de Mello Schier ARde Oliveira Ribeiro NPCoutinho DSMachado SArias-Carrión OCrippa JAZuardi AWNardi AESilva AC; 2014

 

Kanabinoidai, Endokanabinoidai ir Fitokanabinoidai

Sintetiniai kanabinoidai

Sintetiniai kanabinoidai sintetinami (arba pagaminami) laboratorijoje dirbtiniu būdu. Jų poveikis yra kol kas mažai ištirtas, išskyrus sintetinį psichotropinį delta-9 THC, kuris intoksikuoja žmogaus organizmą ir sukuria daugiau žalos, nei naudos. Sintetinis THC dažniausiai naudojamas kaip nelegalus narkotikas svaiginimuisi. Sintetinių kanabinoidų poveikis yra neaiškus. Jų sveikatinančios savybės yra mažai ištirtos ir kelia daug abejonių.

 

Endokanabinoidai

Endokanabinoidai (dažniausiai pasitaikantys – Anandamidas ir 2-AG) yra žmogaus organizmo pagamintos molekulės, kurios perduoda reikalingą informaciją ląstelėms, taip užtikrindami tinkamą medžiagų apykaitą, ląstelių atsinaujinimo ir kitus organizmo biologinius procesus. Pirmuosius endokanabinoidus žmogus gauna su motinos pienu. Toliau mūsų organizmai tęsia jų “gamybą” visą likusį gyvenimą. Tačiau, kuo labiau žmogus sensta, endokanabinoidų gamyba lėtėja ir tai lemia endokrininės ir imuninės sistemų sutrikimus bei senatvės ligas.

 

Fitokanabinoidai

Fitokanabinoidai yra veikliosios medžiagos, aptinkamos kanapėse ir kai kuriuose kituose augaluose. Šiuo metu yra atrasta ir moksliškai aprašyta beveik 150 skirtingų fitokanabinoidų molekulių. Fitokanabinoidai pasižymi įvairiomis terapinėmis savybėmis, o jų poveikis žinduoliams šiuo metu gausiai studijuojamas mokslo ir klinikų. Delta-9 THC yra vienintelis intoksikuojantis psichotropinis kanabinoidas iš šiuos grupės medžiagų. Dominuojantis nepsichotropinis fitokanabinoidas yra kanabidiolis (arba CBD). CBD, kaip ir dauguma kitų fitokanabinoidų, stimuliuoja žmogaus endokanabinoidinę sistemą ir pasižymi plačiu terapiniu poveikiu. CBD, kaip ir kitų nepsichotropinių fitokanabinoidų, yra gausu pluoštinėse kanapėse.

Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministro pozicija kanabinoidų klausimu

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga paaiškino savo poziciją dėl kanapių naudojimo medicininiais tikslais. Apibendrinant, jo pozicija yra tokia:

  1. Lietuva neplanuoja įteisinti medicininės marichuanos, kurios vartojimas yra rūkymas. Ministras taip pat nepalaiko idėjos legalizuoti rekreacinę marichuaną.
  2. Kita vertus ministras palaiko marichuanos dekriminalizavimo idėją, kadangi ši sukelia priklausomybę žmonės, kuriuos reikia gydyti, o ne bausti;
  3. Ministras aiškiai atskiria rūkymui skirtą marichuaną nuo kitų produktų iš kanapės, kuriose yra veikliosios medžiagos;
  4. Pastarųjų produktų vartojimas nėra šiuo metu draudžiamas Lietuvoje (patikslinimas- jeigu šie produktai pagaminti iš pluoštinės, o ne psichotropinės kanapės);
  5. Ministras nemato problemos neleisti vaistų, kurių sudėtyje yra iš kanapių išgautos veikliosios medžiagos – tetrahydrokanabinolis (THC) arba kanabidiolis (CBD), jeigu toks vaistas yra saugus ir patvirtinta, kad jis gydo.

 

Pilnas straipsnis čia:

http://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/lietuva-vokietijos-pedomis-pasekti-neketina-mums-nereikia-dar-vienos-problemos.d?id=73540954